مهدی برقگیر
مهدی برقگیر
مهدی برقگیر هستم مدیر سایت دیجی فونت .دارای مدرک کارشناسی ارشد ارتباط تصویری و فعال در حوزه چاپ و لیزر و دوست دارم فونتها و تجربیاتم را با شما دوستان به اشتراک بزارم .