داستان ما

داستانِ فوُنتِ فارسیِ ما

سلام! من مهدی برق‌گیر هستم.
داستانِ دیجی‌فوُنت از زمانی شروع شد که برایِ اولین‌بار تصمیم گرفتم دست‌خطِ خودم رو به فوُنت تبدیل کنم! کارِ سختی بود ولی خب تونستم.
امّا فوُنتِ ساخته‌شده زیاد شباهتی به دست‌خطِ اصلی نداشت و این شکست، انگیزه‌ای شد تا به دنبالِ اصول و روش‌هایِ استانداردِ فوُنت‌سازی برم و اینجا بود که داستانِ دیجی‌فوُنت شروع شد.

فونتهای فارسی با اعراب هوشمند

جست‌وجو کردم و یافتم…

با جست‌وجو در یوتیوب و اینترنت تونستم کار با برنامه‌یِ فوُنت‌سازی رو تا حدودی یاد بگیرم ولی مشکلِ اصلی اینجا بود که اون آموزش‌ها برایِ فوُنت‌هایِ انگلیسی بود!
اواخرِ سالِ ۱۳۹۷ بود که با یک طراحِ تایپ‌فیسِ عرب‌زبان آشنا شدم و او در پروسه‌یِ فوُنت‌سازی کمکِ زیادی بهم کرد.
از اون‌جایی‌که از دورانِ نوجوانی با نوشتارِ خط‌هایِ نسخ و نستعلیق و هما با خوُدکار آشنایی و تسلطِ کامل داشتم، تونستم اصولِ فوُنت‌سازیِ استانداردِ عربی را یاد بگیرم و با روش‌هایِ اون‌ها آشنا بشم و این جا دیجی‌فوُنت واردِ مرحله‌یِ تازه‌یی شد.

داستان فونت ما

الهاماتِ تازه…

سالِ ۱۳۹۸ با الهام از یکِ سایتِ خارجی (Dafont) گروهِ دیجی‌فوُنت رو با این هدف که مرجعِ بزرگی برایِ فوُنت‌هایِ فارسی باشه، راه‌اندازی کردم و با بازطراحیِ فوُنتِ دست‌خطِ خودم و فوُنتِ شاپرک فعالیتِ مداوم‌ام آغاز شد و تا همین امروز ادامه داره.