دیجی فونت یا به عبارتی سرزمین فونت دستنویس و هوشمند فارسی،فعالیت خود را با الهام از نمونه خارجی خود ( DaFont ) در اوایل سال ۹۸ آغاز نمود…با این هدف که مرجع بزرگی برای طراحی فونت دستنویس و هوشمند فارسی و همچنین دانلود قلم فارسی متن،نمایشی،دستنویس،فانتزی،دیستورت و عنوان باشد.ما در دیجی فونت با طراحی فونت دستنویس فارسی و عرضه فونتهای استاندارد متن،عنوان و دستنویس با جدیدترین متدهای طراحی در صدد رشد و تعالی فونت فارسی می باشیم .از فونتهای طراحی شده توسط دیجی فونت میتوان به قلم های دیجی وروجک، دیجی دریا،دیجی مهتاب،دیجی فرخنده،دیجی شهره،دیجی صندل،دیجی نفس، دیجی راوی،دیجی اسرا،دیجی آنیل،فونتهای دستنویس و هوشمند فارسی دلبر۱و۲،فونت دستنویس گران‌پایه،فونت دستنویس فارسی نوفر،فونت دستنویس پاییز۱ و۲،فونت دستنویس دلبند،فونت دستنویس دیجی تیام،فونت دستنویس دیجی مریم،فونت دستنویس سرو مجنون،فونت دستنویس ایلیا،فونت دستنویس درخشنده،فونت دستنویس وروجک،فونت دستنویس چشمک،قلم دستنویس عین قاف،فونت دستنویس علاالدین،فونت دستنویس نوژا،فونت دستنویس قاصدک،قلم دستنویس جوقین،فونت دستنویس هیلان،فونت دستنویس شکوه،فونت دستنویس چولک و فونت عنوان کرافت اشاره نمود .داستان دیجی فونت پایانی نداره…