دیجی فونت فعالیت خود را  با الهام از نمونه خارجی خود ( DaFont ) در اوایل سال ۹۸ آغاز نمود، با این هدف که مرجع بزرگی برای طراحی فونت فارسی و هوشمند و دانلود فونت های متن ، نمایشی ، دستنویس و عنوان باشد . ما در دیجی فونت با طراحی فونت فارسی و هوشمند و عرضه فونتهای استاندارد متن، عنوان و دستنویس با جدیدترین متدهای طراحی در صدد رشد و تعالی فونت فارسی می باشیم .از فونتهای طراحی شده توسط دیجی فونت می توان به فونت فارسی و هوشمند نفس، راوی ، اسرا ،آنیل، فونتهای دستنویس دلبر۲، فونت دست نویس گران پایه ، فونت دستنویس فارسی نوفر، فونت دستنویس پاییز ، فونت دستنویس دلبر ، فونت عنوان کرافت و فونت دستنویس ایلیا اشاره نمود . داستان دیجی فونت پایانی نداره….